Mønstret ser ut til å gjenta seg fra tidligere år. Først om morgenen kommer hannen inn først. Så følger hunnen tett etter, gjerne når hannen fortsatt er i fuglekassa. Hvis han ikke er inne så er han som regel i nærheten. Så kommer hunnen og sjekker fuglekassa flere ganger i løpet av dagen.