I år ble det 9 egg i fuglekassa og rugingen er godt i gang. Hun er veldig mye inne i fuglekassa, mesteparten av døgnet. Er ute nå og da korte turer. Ved en anledning har jeg sett hannen komme innom og mate henne.