Da har klekkingen begynt. Førstemann kom i går ca. kl. 16.00. Veldig rørende å se hvor sårbare de er og hvordan foreldrene viser omsorg. Denne karen har ikke lært å spise enda og hunnen forsøker å mate ham. Når hannen kommer inn med en liten mark forsøker de å dele marken slik at den blir enda mindre. Så blir hun litt stresset av at ungen ikke vil spise og vi ser hvordan hun forsøker å mate ham likevel. Hannen står trofast ved hennes side og observerer om han kan være til hjelp. Det var dagen da 2 ble til 3, forhåpentligvis 11 i løpet av noen dager.