Hun legger et egg i døgnet. De kommer om natta. Nå er det 3 stk. der.